ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πιστοποιητικό απόδοσης CE & δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τις συσκευές LAVA Energy του Ε.Σαπουντζή

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE

Στις 12 Δεκεμβρίου 2013, Το σύστημα LAVA Energy απέκτησε πιστοποίηση CE σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 13240 με κορυφαίες αποδόσεις σε όλες τις κλάσεις.

ΑΠΟΔΟΣΗ 90%

CE

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2013, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία για τις ελληνικές ευρεσιτεχνίες) απένειμε το διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με αριθμό: 1007964 στον Ευάγγελο Σαπουντζή για την εφεύρεσή του με τίτλο:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΥΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΞΥΛΟΥ (LAVA Energy).

lava_diplwma

Ενεργειακό σήμα και δελτίο προϊόντος LAVA 500

ΣΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΟΜΠΑ 500-1 ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ LAVA 500 (1)-1

 

Ενεργειακό σήμα και δελτίο προϊόντος LAVA 600

ΣΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΟΜΠΑ 600-1 ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ LAVA 600-1